Designum 2/2013

online Designum 2/2013


Slová porotcov

Slová porotcov

Tibor Uhrín
V minulosti bývalo do súťaže prihlásených oveľa menej produktových vecí, hodnotili sme viac grafického dizajnu alebo dizajnu vizuálnej komunikácie. Dnes je situácia iná. Dizajn s prvkami remeselnej výroby môže oveľa pružnejšie reagovať na meniace sa podmienky a tak súťaž jednoznačne oživuje o súčasné trendy.  Čo sa týka kvality v oblasti produktového dizajnu, v minulosti sa vždy našiel výrobok alebo výrobky, ktoré upútali na prvý pohľad v porovnaní s ostatnými. V tomto ročníku sa dala pozorovať väčšia vyváženosť priemyselných výrobkov, rôzneho druhu nábytku, remeselných produktov, stolovacích kolekcií a módneho dizajnu. V súťaži sa objavili priemyselné produkty, ktorých realizácia nie je vecou iba jedného človeka, ale celého tímu a je výsledkom dlhodobejšieho vývoja za účasti technickej aj kreatívnej inteligencie. Porota sa rozhodla na druhej starne oceniť aj výrobky, ktorých produkcia nie je závislá od tímovej práce alebo zložitých priemyselných technológií.

Lenka Žižková
Ako vždy pri takýchto súťažiach porota nemala ľahké rozhodovanie, pretože adeptov na ceny bolo viac ako možností ocenenia. Súťaž potvrdila, že Slovensko má dizajnérsky silné nábytkárske firmy, silnou stránkou slovenského priemyselného dizajnu sú firmy navrhujúce a vyrábajúce stomatologické súpravy. Tento rok sa objavila s dobrým dizajnom ďalšia firma s produktmi pre zdravotníctvo, kúpeľníctvo a terapiu – Medexim . Veľmi kvalitné boli svietidlá Comet, Clearance, Razzor (firma OMS). Expanziu mladých slovenských dizajnérov do zahraničia potvrdzuje Boris Klimek so svojimi návrhmi pre české firmy. Porotu očarili výrobky so slovenským kultúrnym podtextom, ako je stojan na obrúsky Cvoky – zvieratá Ondreja Eliáša pre firmu Refima alebo klasické dreváky Pikpoki .Všetkých porotcov potešila variabilná odevná pletená kolekcia The Era Dany Kleinert. Výber z 33 prác v kategórii komunikačný dizajn narazil na prísne pravidlá súťaže, keď musí daný návrh byť určený pre konkrétneho užívateľa a zákazníka. Tým sa dostali mimo možnosti udelenia najvyššieho ocenenia práce, čo stavali na ideovom základe a svojho zákazníka, ktorým by mal byť štát, zrejme nenájdu. Porota diskutovala o možnostiach zvýšenia atraktivity súťaže a formách oceňovania. Preto aj tento rok neudelila národnú cenu za komunikačný dizajn.

Bibiana Laluhová
Tvorivé odvetvia majú veľký potenciál podporiť rast zamestnanosti nielen na Slovensku, ale v celej Európe. Keďže sa rozvíjajú rýchlejšie ako ostatné sektory, je potrebné ich neustále sledovať, podporovať a vytvárať priaznivé podmienky na vznik správnej kombinácie zručností, očakávaní a postojov nielen zo strany mladých talentovaných ľudí, ale aj zo strany biznisu, ktorý je často jednou z hnacích síl ich rozvoja. Národná cena za dizajn dokonale vystihuje aktuálnosť, závažnosť a najmä dôležitosť dizajnu pri uvádzaní výrobkov na vnútorný trh Európskej únie, ktorého je Slovensko už neodmysliteľnou súčasťou.