Designum 2/2013

online Designum 2/2013


Zvláštna cena ministra kultúry SR

Zvláštna cena ministra kultúry SR

Ľubomír Longauer

Pavel Choma

Pavel Choma sa počas svojho profesijného života dotkol takmer všetkých disciplín grafického dizajnu a postupne sa ťažiskom jeho činnosti stalo výstavníctvo. Riešil expozíciu Múzea mincí a medailí v Kremnici, za ktorú spolu s Dušanom Voštenákom získali v roku 2005 cenu CE. ZA. AR., expozíciu Borisa Kudličku na Pražskom Quadrienále 2007, či prírodovedné expozície v Slovenskom národnom múzeu v Bratislave. Pripravil viacero reprezentačných výstav slovenského umenia v zahraničí, osobitne treba spomenúť výstavu slovenskej detskej ilustrácie na knižnom veľtrhu v Bologni, realizoval – zvyčajne v núdzových podmienkach – niekoľko expozícií na Trienále plagátu v Trnave, takisto pomohol pri Bienále knižného umenia v Martine atď. Nemožno obísť ani jeho knižnú tvorbu, upravil viaceré reprezentačné výtvarné publikácie výtvarníkov Otisa Lauberta, Jána Kudličku, Borisa Kudličku či Miloša Balgavého. Pavel Choma už vyše tridsať rokov pôsobí aj ako pedagóg (Ľudová škola umenia v Žiline, VŠVU v Ružomberku, od roku 2001 na VŠVU v Bratislave a od roku 2011 vedie Katedru vizuálnej komunikácie VŠVU v Bratislave).