Designum 03/2009

online Designum 3/2009


Jaroslav Taraba

Jaroslav Taraba

Agáta Žáčková Meno Jaroslava Tarabu (nar. 1932) je od 60. rokov spojené so sklárňami v Lednických Rovniach, kde dlhé roky pôsobil ako vedúci výtvarník. Jeho práce boli viackrát ocenené (Exempla Mníchov, MVST Brno, Jablonec nad Nisou, Cena ZSVU...). Venoval sa aj úžitkovému sklu zhotovenému hutníckymi technológiami. Je spoluautorom technológie pohárov s tzv. ťahanou nôžkou, dlhé roky bol členom výtvarnej rady GR Tatrasklo v Trnave. Článok vyšiel pri príležitosti ocenenia Jaroslava Tarabu Zvláštnou cenou ministra kultúry SR.