Designum 03/2010

online Designum 3/2010


Husákovo pieskovisko a detská izba v 70. rokoch

Husákovo pieskovisko a detská izba v 70. rokoch

Milan Salák

Asi najvýraznejšou zmenou v porovnaní s predchádzajúcimi dekádami je materiál, z ktorého sa v tomto čase väčšina hračiek začala vyrábať, bez ohľadu na jej konkrétny typ. Hračka 70. rokov je vyrobená z teplom mäkčiteľného plastu. Plastové hmoty boli v tejto kategórii dizajnu použité už skôr, ale v 70. rokoch sa tento materiál stal štandardom. Prakticky nulová výrobná cena a obrovská rýchlosť, s akou bolo možné naplniť regály obchodov s hračkami v spojení s možnosťou mať akúkoľvek farbu, tvar a tvrdosť, nutne odsunuli ostatné materiály do pozadia.