Designum 03/2010

online Designum 3/2010


Škola ako stredobod myslenia a tvorby. Časť 3.

Škola ako stredobod myslenia a tvorby. Časť 3.

Iva Mojžišová

Učňovská škola a založenie ŠUR. Od ŠUR k Bauhausu...
Iva Mojžišová

Na otázku, či na fáme o bratislavskom Bauhause (ŠUR) bolo niečo pravdy, sa dá odpovedať: bolo aj nebolo. Vplyv sa dotkol jednotlivcov a zčasti aj ich didaktických metód a odzrkadlil sa v štruktúre výučby. V skutočnosti nezohral Bauhaus vo vzťahu k ŠUR úlohu starostlivo napodobňovaného vzoru. Vydrova koncepcia školy nechcela byť, ako sa zvyčajne tvrdí, priamou napodobeninou či derivátom Bauhausu.