Designum 3/2013

online Designum 3/2013


Design Studies: A Reader. 1. časť

Design Studies: A Reader. 1. časť

Andrea Cséfalvay Kopernická

Obsiahla publikácia v rámci klasických tzv. readers (vo voľnom preklade čítaniek) zameraná na oblasť dizajnu vyšla v roku 2009, avšak doteraz nebola prekonaná a jej čítanie by malo byť alfou a omegou každého, kto sa zaoberá dizajnom, či už ako teoretik, historik alebo praktik. „Kniha predstavuje úryvky z rozsiahlejších statí a krátke články, ale aj špeciálne získané eseje a iné zdroje z prvej ruky, aby previedla čitateľov rozmanitosťou prístupov a obsahov týkajúcich sa dizajnu,“ uvádza publikáciu dvojica editorov z newyorského dizajnérskeho prostredia, profesori z Parsons The New School for Design, David Brody a Hazel Clark. Väčšina textov prezentovaných v tematických okruhoch (napr. história, metódy, vizualita, identita, konzumácia, práca, industrializácia, nové technológie atď.) nazerá na dizajn ako na súčasť materiálnej a vizuálnej kultúry, ako na „artefakty“, ktoré ľudia objavujú, vyrábajú, používajú a interpretujú, objasňujú autori ďalej. Podľa ich slov nemôže študent dizajnu pochopiť súčasnú krízu v trvalej udržateľnosti bez pochopenia tém, ako je konzum, práca, industrializácia a globalizácia.

 

 

 

Predošlý článokPredošlý článok    


 

Články