Designum 3/2013

online Designum 3/2013


Dva životy Eduarda Torana. Život prvý – Slovensko

Dva životy Eduarda Torana. Život prvý – Slovensko

Zdeno Kolesár

Premety politického vývoja v našich končinách Európy v uplynulom storočí zásadným spôsobom ovplyvňovali životy ľudí. V bývalom Československu priniesli dve veľké vlny emigrácie v rokoch 1948 a 1968. Mnohí sa novému prostrediu nedokázali prispôsobiť a živorili v nedôstojných podmienkach. Iným naopak nové prostredie dodalo energiu, našli v ňom plné uplatnenie. Patrí k nim aj Eduard Toran (1930). Po okupácii v roku 1968 opustil Československo, v ktorom patril medzi popredných teoretikov umenia zameraných na úžitkové výtvarné disciplíny. Tejto oblasti sa vo svojom „druhom živote“ začal venovať v praxi. Ako dizajnér a manažér sa vypracoval na riaditeľské pozície renomovaných amerických firiem vo svojom novom domove – New Yorku. Za prelomovú v kontexte dejín úžitkového umenia a dizajnu na Slovensku možno považovať jeho publikáciu K umeniu okolo nás z roku 1965. V roku 1966 vydalo vydavateľstvo Práca publikáciu Základy vedeckej organizácie práce. Text Toranovej kapitoly má titul Estetizácia pracoviska a otázky tvarovania. Okolo polovice šesťdesiatych rokov sa Eduard Toran stal najvyťaženejším kurátorom (vo vtedajšej terminológii komisárom) výstav úžitkovej tvorby na Slovensku. Okrem pravidelných bilančných celoslovenských výstav úžitkového umenia a priemyselného výtvarníctva išlo o desiatky výstav doma a v zahraničí. Je autorom mnohých článkov a štúdií z oblasti úžitkového umenia, dizajnu a architektúry.


 

Predošlý článokPredošlý článok     Nasledujúci článokNasledujúci článok


 

Články