Designum 3/2013

online Designum 3/2013


Empatia ako kľúč k dizajnu

Empatia ako kľúč k dizajnu

Zdeno Kolesár 8. bienále dizajnu Saint-Étienne.
Existuje alternatíva k dizajnu podriadenému hypertechnickým riešeniam, k dizajnu ako nástroju ekonomického zisku? Môže dizajn pomôcť k formovaniu humánnejšej spoločnosti? A ako prepojiť empatiu s dizajnérskou kreativitou – treba zabudnúť na seba, aby sme naplnili potreby iných? To boli základné otázky, ktoré si kládli organizátori 8. medzinárodného bienále dizajnu v Saint-Étienne. Blízko k téme empatie mala expozícia Šiesty zmysel, ktorým má byť podľa organizátorov u dizajnérov kreativita. Tentoraz ho mali zamerať na pomoc tým, ktorí ju najviac potrebujú – starým, chorým, hendikepovaným a vo všeobecnosti „iným“ ľuďom. Téme „vciťovania“ sa do pozície ženy – tvorkyne aj užívateľky dizajnu – sa venovala expozícia prevažne francúzskych dizajnérok C´est pas mon genre. Vciťovaniu sa do osudu zvierat zase výstava Snívajú androidi o elektrických ošípaných? Expozícia Objekty empatie sa napriek názvu i štyrom oddielom, nazvaným technologická, konceptuálna, zmyslová a environmentálna empatia, vzťahovala k ústrednej téme bienále len voľne a príznačnejší názov by azda znel „zodpovedný dizajn“. Už štvrté pokračovanie mal na bienále projekt Zajtrajšok znamená dnešok. Predstavil panorámu projektov orientovaných na budúcnosť, často skôr v rovine základného konceptu než v podobe definitívneho dizajnérskeho riešenia.

Predošlý článokPredošlý článok     Nasledujúci článokNasledujúci článok


 

Články