Designum 3/2013

online Designum 3/2013


Tiché revolúcie v Brne

Tiché revolúcie v Brne

Martina Poliačková Príspevok sa zaoberá výstavou Po stopách moderny. Tiché revoluce uvnitř ornamentu. Experimenty dekoratívneho umění v letech 1880 – 1930, ktorá sa konala v Moravskej galérii v Brne. Ideovo a kurátorsky ju zaštítila Lada Hubátová-Vacková, ktorá je aj autorkou rovnomennej publikácie Tiché revoluce s podtitulom Studie z dějin uměleckého průmyslu a dekorativního umění v letech 1880–1930 (VŠUP, Praha, 2012). Projekt bol vyústením jej dlhodobého interdisciplinárneho bádania na poli ornamentu, ktorého vytesňovanie z dejín tradičného „vysokého“ umenia zbytočne bagatelizuje pochopenie zrodu modernizmu a jeho zatiaľ neuchopené valéry. Výstava ukázala správnu cestu do neprebádaného lesa spletitých vzťahov a nepovšimnutých asociácií, predviedla jeden z príkladných variantov obstojného vizuálneho sprostredkovania umeleckohistorického problému. Návštevník sa na moment stáva sám bádateľom, účastníkom experimentu, a to všetko bez zbytočných didaktických nástrojov.

Predošlý článokPredošlý článok     Nasledujúci článokNasledujúci článok


 

Články