Designum 3/2013

online Designum 3/2013


Urban Walk. Karloveská zátoka

Urban Walk. Karloveská zátoka

Zoja Droppová, Tomáš Hanáček, Juraj Kadnár

Urban Walks sú plánovacie vychádzky pre verejnosť zamerané na spoznanie určitej lokality a poučenú diskusiu o jej možnom využití a rozvoji. Autorom konceptu Urban Walks je Tomáš Hanáček, architekt a doktorand FA STU. Predmetom vychádzok sú verejné priestory, ktoré majú silný potenciál, ale nie sú vhodne využívané, prípadne sú miestom zrážok rôznych protichodných záujmov a očakávaní. Po vydarených akciách v roku 2012 v Trenčíne na nábreží Váhu a v Bratislave na Kamennom námestí, sa tretí Urban Walk uskutočnil 1. júna 2013 v Karloveskej zátoke a bol jedným zo sprievodných podujatí DAAD. Zátoka je súčasťou územia popri Dunaji, ktoré je európskym unikátom – lužným lesom zasahujúcim až do mesta, zaradeným do sústavy chránených území Natura 2000. Zároveň je už vyše storočia obľúbeným miestom na oddych a šport, tak, ako ho Bratislavčanom kedysi odkázal gróf Lanfranconi. Dlhé roky je toto územie verejným, spoločne zdieľaným priestorom, preto jeho odpredaj do súkromných rúk pred piatimi rokmi vzbudil u Bratislavčanov nevôľu a obavy z výstavby ohrozujúcej prírodno-rekreačný charakter lokality.

 

Predošlý článokPredošlý článok     Nasledujúci článokNasledujúci článok


 

Články