Designum 04/2009

online Designum 4/2009


Bruselský sen a Slovensko

Bruselský sen a Slovensko

Ľubica Hustá Dokladov o účasti Slovákov na Expo 1958 v Bruseli sa nezachovalo veľa. Súťaže na pavilón sa zúčastnili dva kolektívy: Vojtech Vilhan, Ferdinand Milučký a Štefan Svetko, Emil Vician a Štefan Ďurkovič, ktorí postúpili do finále. Priamo v expozícii sa nachádzali diela L. Gudernu, Ľ. Fullu a J. Kostku, keramika J. Horovej, zrejme aj sklo Karola Hološku. Bruselský štýl sa následne uplatnil v architektúre, rovnako aj v dizajne a životnom štýle. V nábytkovej tvorbe vynikli František Jirák a Jiří Petřivý, v textile Slávka Pecháčková, Elena Holéczyová, v skle Karol Hološko, Jaroslav Taraba.