Designum 04/2009

online Designum 4/2009


Československý výtvarník Ľubomír Blecha

Československý výtvarník Ľubomír Blecha

Milan Hlaveš Ľubomírovi Blechovi (1933 – 2009) sa spolu so spolužiakmi Jirsákovou, Strobachovou a Jelínkom naskytla  príležitosť zapísať sa do dejín umeleckého skla už počas štúdia na VŠUP v rámci príprav československej expozície na Expo 58. V škrdlovickej sklárni dielňa pod vedením sklárskeho majstra Emanuela Beránka zhotovovala okrem iného Blechove taniere a nádoby s tašisticky poňatými ľudskými maskami, zjednodušenými až do podoby znaku. Toto sklo charakterizuje uvoľnenosť, hravosť, živosť a materiálová mohutnosť. Blecha so spolužiakmi tak napísali jednu z významných kapitol dejín československého dizajnu.