Designum 04/2009

online Designum 4/2009


Fulla na Expo 58 v Bruseli

Fulla na Expo 58 v Bruseli

Katarína Bajcurová Za Fullovým pozvaním podieľať sa na výzdobe bruselskej expozície stál pravdepodobne architekt Zdeněk Rossmann, ktorý bol členom výtvarnej komisie na výzdobu československého pavilónu. Fullu v Bruseli reprezentovalo niekoľko prác, z ktorých dve boli aj ocenené. Zlatú medailu získal za tapisériu Pieseň a práca (1933 – 1934). Čestný diplom dostal za triptych Poľnohospodárstvo v minulosti, Roľnícka svadba (Dedinská svadba) a Poľnohospodárstvo dnes (1957 – 1958). Stenu vo francúzskej reštaurácii zdobil gobelín Jánošík na bielom koni spolu s Piesňou a prácou utkaný roku 1957 v dielňach v Jindřichovom Hradci.