Designum 04/2009

online Designum 4/2009


Ladislav Guderna (1921 – 1999)

Ladislav Guderna (1921 – 1999)

Klára Kubíková Ladislav Guderna pre Expo 58 v Bruseli pracoval v tíme výtvarníkov spolu s Dorou Novákovou, Jaroslavom Fischerom, Vladislavom Kavánom a Vladimírom Fukom, ktorí sa podieľali na modernom riešení expozície strojárstva a energetiky. V jej záverečnej  časti sa nachádzalo maľované monumentálne panneau Ladislava Gudernu s motívom priehrady a dievčaťa s holubicou a panneau Víťazstvo techniky, ktoré patrilo v rámci výtvarnej výzdoby československého pavilónu k najzaujímavejším. V dvoch návrhoch pre panneau investičných celkov Guderna spracoval tému elektrifikácie Československa. Figurálny motív dievčaťa s holubicou je v pozadí spojený s elektrárňou.