Designum 04/2009

online Designum 4/2009


Modulárna konštrukcia písma, 2. časť

Modulárna konštrukcia písma, 2. časť

Ondrej Gavalda Zavedenie prístrojov na digitalizáciu písma v 60. rokoch 20. storočia prinieslo so sebou množstvo zmien, ktoré ovplyvňovali tvary písiem. Dôležitou udalosťou v histórii vzniku nových písmových foriem bolo zavedenie prvých cenovo dostupných počítačov Apple Macintosh v roku 1984. Moduly na vytvorenie písma, rastrová sieť alebo akákoľvek iná sieť, poskytujúca pravidlá pre umiestňovanie modulov, nemusia však existovať iba na monitore počítača. Stačí mať oči otvorené a človek dokáže adaptovať do týchto funkcií najrôznejšie predmety (2D alebo 3D) v najrôznejšom prostredí.