Designum 04/2009

online Designum 4/2009


Účasť Jozefa Kostku na Svetovej výstave Expo 58 v Bruseli

Účasť Jozefa Kostku na Svetovej výstave Expo 58 v Bruseli

Marcela Macharáčková Medzi umelcami vyzvanými  pre bruselskú výstavu Expo 58 bol aj sochár Jozef Kostka (1912 – 1996). Pre expozíciu keramiky a skla československého pavilónu bol poverený vytvoriť reliéf v pálenej hline. Zvolil si alegorické vyjadrenie Odpočinku. Korešpondovalo to nielen s jeho tvorivým a citovým rozpoložením koncom 50. rokov, ale aj s celkovou koncepciou pavilónu. Kostkove sediace Ženy pri vode vychádzali z jeho vtedajšieho pracovného zaujatia stvárnením ženskej postavy. Jeho tvorba 50. rokov nepodliehala „tvarovému modernizmu“ bruselského obdobia, bola príliš spätá s minulosťou, s klasickou francúzskou a českou modernou. Pre Kostku však účasťou na bruselskej výstave začína obdobie nového hľadania a novej cesty.