Designum 04/2010

online Designum 4/2010


Rozhovor o možnostiach textilu – Marta Bošelová

Rozhovor o možnostiach textilu – Marta Bošelová

Ľubica Pavlovičová

Marta Bošelová najskôr študovala na SŠUP v Košiciach, v rokoch 1975 – 1981 pokračovala v Ateliéri textilnej tvorby u profesora Bohuslava Felcmana na Vysokej škole umeleckopriemyselnej v Prahe. V rokoch 1981 – 1986 pracovala v Ústave bytovej a odevnej kultúry Praha (pobočka Bratislava), 1983 – 1988 bola externou učiteľkou textilných technológií na VŠVU Bratislava. Ako odborná asistentka pedagogicky pôsobí v Ružomberku. Je významnou predstaviteľkou slovenského módneho dizajnu a textilnej tvorby vôbec.