Designum 04/2010

online Designum 4/2010


Letný prieskum na TU vo Zvolene

Letný prieskum na TU vo Zvolene

Marián Laššák Designum predstavil práce šiestich študentov: Martina Holíka, Martina Žabku, Štefana Hrušovského, Dariny Tutkovej, Emila Korkoša a Mariána Gombalu.