Designum 04/2010

online Designum 4/2010


Nový hotel Boscolo Exedra v Miláne

Nový hotel Boscolo Exedra v Miláne

Ján M. Bahna

Dizajn hotely vyrástli ako reakcia na nadprodukciu unifikovaných objektov, ktoré ovládali cestovný ruch v minulých desaťročiach. Svetové hotelové siete mali svoju filozofiu založenú na poskytovaní štandardných garantovaných služieb vo firemných interiéroch po celom svete.