Designum 04/2010

online Designum 4/2010


Príspevok o budovaní vkusu - Michaela Bednárová

Príspevok o budovaní vkusu - Michaela Bednárová

Dáša Dúbravová

Rozhovor s Michaelou Bednárovou, ktorá založila vlastnú značku Poujd, občianske združenie Denamit, združujúce mladých dizajnérov. Bednárová aktívne hľadá všetky cesty na to, ako dostať dobrý autorský dizajn do slovenských domácností.