Designum 04/2010

online Designum 4/2010


Retrovýstava „Aj to sme mali!“

Retrovýstava „Aj to sme mali!“

Maroš Schmidt

17. 7. 2010 sa v AK ÚNPF SAV Barus Rattus uskutočnilo retro popoludnie Aj to sme mali. Produkty čs. produkcie 50. – 70. rokov 20. stor. boli zo zbierok M. Schmidta, L. Jablonovského a I. Klimešovej. Staré rádiá, fény, mixéry, vianočné svetielka a hračky dopĺňala výstava veteránov. Designshop 220 ponúkal aktuálny slovenský šperkársky a textilný dizajn.