Designum 04/2010

online Designum 4/2010


Škola ako stredobod myslenia a tvorby, časť IV.

Škola ako stredobod myslenia a tvorby, časť IV.

Iva Mojžišová

Rané „prieskumné“ obdobie 1928 -1930

1. novembra 1928 otvára Obchodná a priemyselná komora Večerné kurzy kreslenia a reklamného aranžovania, ktoré sa považujú za počiatok Školy umeleckých remesiel. A tu sa vynára otázka. Naozaj sa už vtedy dalo hovoriť o škole? Josef Vydra to robieval, i keď sa občas vracal aj k pomenovaniu „kurzy“. Ani jeden pravý a vierohodný dokument o založení školy sa však zatiaľ nenašiel.