Designum 04/2010

online Designum 4/2010


Súčasný odev a (skoro) zabudnuté príbehy návrhárok minulého storočia

Súčasný odev a (skoro) zabudnuté príbehy návrhárok minulého storočia

Zuzana Šidlíková Výstava s rovnomenným názvom sa konala od 15. júla do 29. augusta v galérii Satelit. Predstavila produkciu súčasných dizajnérov a dizajnérok, ktorí sa v oblasti odevnej tvorby uplatnili v priebehu posledných rokov: kolekcie Lenky Sršňovej, Izabely Komjáti, Borisa Hanečku, Petry Poórovej, Marcela W. Holubca a Márie Štranekovej. Výstavný projekt sledoval isté paralely medzi súčasnými tvorcami a návrhárkami či kresliarkami pôsobiacimi na Slovensku v 20. storočí, ako Marta Bodická, Alžbeta Güntherová-Mayerová, Otýlia Ležovičová, Kata Löwinger, Magda Radványi a Vlasta Hegerová.