Designum 04/2012

online Designum 4/2012


Ateliér keramiky

Ateliér keramiky

Markéta Nováková Ateliér keramiky vznikol v roku 1990 a má za sebou časť vývoja a histórie. Po Jaroslavovi Koššovi a Ivici Vidrovej vedie ateliér jeden z významných českých dizajnérov Daniel Piršč.
V ateliéri se výrazne uplatňuje práca s porcelánom, predevšetkým s oxidačným francúzskym porcelánom, ale zároveň je otvorený všekým ďalším prístupom, materiálom i experimentom. Od úžitkového umenia, dizajnérskych úloh až po voľné autorské projekty, ako sú inštalácie a vstupy do architektúry, s možnoťami ďalších presahov. Dôležitý je individuálny prístup ku študentom a celková propagácia a prezentácia ateliéru.