Designum 04/2012

online Designum 4/2012


Ateliér S+M+L_XL Kov a šperk

Ateliér S+M+L_XL Kov a šperk

Mária Nepšinská Ateliér S+M+L_XL Kov a šperk VŠVU patrí medzi najmladšie oddelenia na škole. Vznikol v roku 1990 pod vedením Antona Cepku a doteraz je v rámci Slovenska jediným špecializovaným odborom pre vzdelávanie v oblasti dizajnu a výtvarného šperku.  V roku 1995 sa vedúcim ateliéru stal Karol Weisslechner. Názov ateliéru vyjadruje filozofiu zamerania výučby, od drobných šperkárskych artefaktov, cez dizajn predmetov, priemyselne realizovateľných objektov, až po veľkorozmerné skulpturálne práce do konkrétnych architektonických priestorov. Na profesionálnu dráhu sa od založenia ateliéru vydalo už takmer 40 mladých tvorcov. K aktivitám ateliéru patrí organizovanie workshopov v Kremnici, kooperácia s partnerskými európskymi ateliérmi a realizácia študentských a absolventských výstav. K dôležitým činnostiam ateliéru patrí už od roku 2004 organizovanie medzinárodnej konferencie Šperk Stret.