Designum 04/2012

online Designum 4/2012


Denamit Design Days (DDD)

Denamit Design Days  (DDD)

Zuzana Šidlíková Kým prvý ročník DDD mal najsilnejšiu odozvu na prednášky, v roku 2012 to boli výstavy, ktoré najviac zaujali. Sklamaním bola najmä účasť dizajnérov na diskusiách, hoci  téma Dizajn a inštitúcie je stále aktuálna.Diváci mali možnosť priamo sa pýtať a reagovať na situáciu, či dozvedieť sa konkrétne informácie od pozvaných zástupcov inštitúcií ako ÚĽUV, SCD, SVÚ, VŠVU. Z výstav najviac zaujala – Dizajn vs fotografy, ktorá otvárala problém ďalšej veľkej diery na poli slovenského dizajnu – kvalitnej produktovej fotografie.