Designum 04/2012

online Designum 4/2012


DžuBox

DžuBox

Mária Nepšinská DžuBox je spoločná otvorená platforma mladých slovenských šperkárov, absolventov ateliéru šperku na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, ktorí svoje aktuálne kolekcie prezentujú verejnosti osobitými výstavnými formami. Šperky z DžuBoxu reflektujú individuálne témy a podnety, predstavujú progresívne tendencie súčasného slovenského šperku ako nositeľného výtvarného objektu, v štýle ready to wear. Sformoval sa v roku 2011 z iniciatívy Kristíny Hrončekovej, ktorá oslovila kolegov šperkárov s ponukou vystavovať šperky formou predajnej expozície.