Designum 04/2012

online Designum 4/2012


Ivica Langerová

Ivica Langerová

Ľubica Pavlovičová Ivica Langerová študovala v rokoch 1958 – 1962 na Strednej škole umeleckého priemyslu v Bratislave. Vďaka tomu, že ako zamestnankyňa Slovenského technického skla videla v Prahe v roku 1962 Medzinárodnú výstavu keramiky, rozhodla sa pre tento odbor. Ateliér Ota Eckerta navštevovala v rokoch 1963 – 1969. Po škole nastúpila ako pedagogička na Strednú školu umeleckého priemyslu v Bratislave, odkiaľ v roku 1995 prešla učiť na Vysokú školu výtvarných umení, kde pôsobila do roku 2009. Celý život sa aktívne prezentuje formou výstav a účasti na sympóziách doma a v zahraničí.