Designum 04/2012

online Designum 4/2012


Karol Hološko

Karol Hološko

Agáta Žáčková V roku 2012 sme si pripomenuli sté výročie narodenia Karola Hološka, návrhára, grafika, maliara a zakladateľa moderného sklárskeho dizajnu na Slovensku. Jeho tvorba bola spojená s 25-ročným pôsobením v sklárni v Lednických Rovniach. Po návrate z Južnej Ameriky, kde žil v rokoch 1934-1946 sa v krátkom čase stal rozhodujúcou návrhárskou osobnosťou tohto podniku.  Tu sa mu neskôr vďaka úzkej spolupráci s návrhárom Jaroslavom Tarabom podarilo uskutočniť prevratný krok vo výrobe ručne fúkaného skla (technológiu tzv. ťahanej nôžky). Jeho práce sú v hojnom počte dokumentované a prezentované v zbierkach viacerých inštitúcií.