Designum 04/2012

online Designum 4/2012


Modranská

Modranská

Viera Kleinová Zámer absolventa VŠVU Jakuba Lišku z podniku Modranska je vychádzať z lokálnej tradície, využiť jej technologickú i personálnu základňu a keramiku navrhovať a vyrábať tak, aby spĺňala požiadavky súčasného dizajnu. Záber sortimentu z tohto dôvodu zasahuje úžitkovú produkciu pre domácnosť, ale napr. aj pre hotely a reštaurácie. Pre dezény oslovil niekoľkých svojich priateľov – grafických dizajnérov. Pre Janu a Pala Bálikovcov, Pavlínu Morháčovú a Ľubicu Segečovú to bola zaujímavá výzva, modranské vzory a motívy vzali frontálnym útokom a s vtipom a nadhľadom ukázali, ako môže vyzerať keramika, ktorá pozná minulosť a má súčasný drajv. V budúcnosti Jakub Liška plánuje aj spoluprácu napr. so S. Mikytom, s ktorým by chcel navrhnúť kolekciu originálnych tanierov.