Designum 04/2012

online Designum 4/2012


Štúdio N.O.B.U.S.

Štúdio N.O.B.U.S.

Katarína Barániková

Štúdio N.O.B.U.S. pôsobí v širšej oblasti dizajnu už od roku 2008 a dodnes ho vedú dve zakladateľské osobnosti - Martin Bu a Veronika Selingerová. Hlavnou doménou ich produkcie a aktivít je kreatívny a konceptuálny prístup k tvorbe keramiky a porcelánu. Popri dizajne známych stolovacích kolekcií a interiérových doplnkov viedla ich cesta k úspechu cez mnohé aktivity a spolupráce na domácej a tiež medzinárodnej scéne. Z pohľadu širších pracovných a študijných skúseností priblížili v rozhovore situáciu produkcie a propagácie súčasnej tvorby keramiky a porcelánu na Slovensku. Predstavili svoje projekty a tiež nové vízie do budúcnosti. Momentálne ukončujú doktorandské štúdium na VŠVU v Bratislave, Martin Bu v Ateliéri produkt dizajnu na katedre Dizajnu a Veronika Selingerová v Ateliéri keramiky na Katedre úžitkového umenia.