Designum 04/2012

online Designum 4/2012


Úvod Designum 4/2012

Úvod Designum 4/2012

Designum 4/2012 je venované sklu, keramike a šperku. Priestor v ňom dostala tvorba študentov a profesionálov, podnikateľské aktivity i nezávislé značky. Študentské aktivity zastupuje v časopise Katedra úžitkového umenia VŠVU v Bratislave a jej tri ateliéry– keramický (spracovala Markéta Nováková), šperkársky (Mária Nepšinská) a sklársky (Jana Švantnerová). V rubrike osobnosti nájdete články o Karolovi Hološkovi (Agáta Žáčková), Ivici Vidrovej (Ľubica Pavlovičová) a Bety K. Majerníkovej (Mária Nepšinská). Aktivity dizajnérov a ich fungovanie v neľahkej súčasnosti predstavujú príspevky o festivale Křehký Mikulov (Viera Kleinová), podujatí Denamit Design Days (Zuzana Šidlíková), sympóziu Fenomén Gemer (Veronika Selingerová) o projekte Flowers of Slovakia (Katarína Trnovská), rozhovor s Petrom Olahom (Zuzana Šidlíková), o platforme Džu Box (Mária Nepšinská) a štúdiu N.O.B.U.S. (Katarína Baraníková). Históriu prvých piatich celoslovenských výstav úžitkového umenia spracovala Eliška Mazalanová. Číslo vzniklo v editorskej spolupráci s Vierou Kleinovou.