Designum 4/2013

online Designum 4/2013


Úvod Designum 4/2013

Úvod Designum 4/2013

Prvý blok je zostavený z článkov o histórii a smerovaní konferencií KUPÉ, PIKTO a TYPO Berlín. V ďalšom príspevku Dizajn, tlačovina a pridané médium sa píše o časopisoch, ktoré disponovali či doteraz disponujú nejakým pridaným médiom. O tom, či je dnes možné prísť na trh s úplne novým formátom tlačeného časopisu presvedčil Peter Biľak formátom Works That Work. Grafickému dizajnu v súvislosti s vydávaním slovenských kníh sa venuje príspevok o podujatí Anasoft litera a v závere prvej tematickej časti uvádzame tri dôvody, ktoré delia ľudstvo od definitívneho prechodu na e-knihy. Ďalej sa Designum venuje výstavám Škola moderného videnia,  zlínskej Ulmský model / metóda a dizajn a napokon slow/slov* prezentovanej v našej galérii Satelit.  V rubrike História nájdete druhú časť práce o Eduardovi Toranovi o jeho pôsobení v USA a článok Moc odievania, odievanie moci, ktorý hovorí o tom, ako sa móda stala nástrojom v rukách komunistickej ideológie.  V závere časopisu nájdete pokračovanie recenzie publikácie renomovaných pedagógov dizajnu Hazel Clarkovej a Davida Brodyho Design Studies: A Reader.