Designum 4/2013

online Designum 4/2013


Design Studies: A Reader. 2. časť

Design Studies: A Reader. 2. časť

Andrea Cséfalvay Kopernická V roku 2009 vyšla v Británii a USA publikácia renomovaných pedagógov dizajnu Hazel Clarkovej a Davida Brodyho venovaná dizajnovým štúdiám. Prvé kapitoly tejto publikácie (pozri Designum, 3/2013) sa venovali terminológii, vzniku, dejinám, mysleniu, ale aj histórii dizajnu ako akademickej disciplíne, jej profilácii, identite a akceptácii dizajnových štúdií a ich úzkeho vzťahu k interdisciplinarite. Druhá polovica Readera objasňuje vzťah dizajnu a industrializácie, ktorá je podľa mnohých kritikov jeho kolískou. S industrializáciou ide ruka v ruke masová výroba a masová spotreba, vznik konzumu ako životného štýlu a nadspotreba.