Designum 4/2013

online Designum 4/2013


Dva životy Eduarda Torana

Dva životy Eduarda Torana

Zdeno Kolesár Život druhý - New York.
Prvá časť článku o Eduardovi Toranovi (Designum 3/2013) sa venovala jeho kariére historika umenia zameraného na úžitkové výtvarné disciplíny. Opierala sa najmä o jeho publikačnú činnosť a informácie získané z archiválií rôzneho druhu. Po opustení Československa v roku 1968 sa Eduard Toran prerodil zo slovenského teoretika umenia na amerického praktika dizajnu. Naša verejnosť môže jeho „druhý život“ čiastočne poznať zo série článkov uverejnených v periodikách Mosty, Projekt a Designum, kde bol aj zahraničným dopisovateľom, a tiež z prednášok, ktoré mal na rôznych fórach v Bratislave po roku 1987. Napriek tomu mnohé z tohto jeho „druhého života“ ostalo nedopovedané. Kariéru a skúsenosti Eduarda Torana z USA približuje rozhovor ilustrovaný jeho vybranými prácami.