Designum 4/2013

online Designum 4/2013


Ilustrátor ako hráč na knižnom trhu

Ilustrátor ako hráč na knižnom trhu

Ľubica Pavlovičová PIKTO 12-13
Keď sa minulý rok v októbri skončila prvá konferencia PIKTO, zúčastnení sa zhodli: bolo to úspešné podujatie a v stretnutiach podobného druhu je potrebné pokračovať. Organizátori, ktorými boli členovia združenia slovenských ilustrátorov ASIL na tému Kniha ako vizuálny celok, dokázali kvalitne obsadiť miesta prednášajúcich. Na dvojdňovom stretnutí v Mestskej knižnici mesta Piešťany vystúpili viaceré osobnosti slovenskej a českej knižnej tvorby – ilustrátori, grafickí dizajnéri, typografi, vydavatelia. Konferencia bola určená všetkým profesionálom, študentom a laikom, ktorí majú záujem o vznik slovenskej knihy – takej, ktorá okrem iných spĺňa aj kritériá kvalitného dizajnu a ilustrácie. Hovorilo sa o viacerých problémoch: potrebách a možnostiach malých a väčších vydavateľov, úrovni slovenských kníh z pohľadu ilustrátorov, kvalite vzájomnej komunikácie, ako aj miere ústretovosti všetkých zainteresovaných, knižnej typografii, popisovali sa konkrétne prípady z praxe.
To, akou mierou prispejú stretnutia, konferencie, workshopy, prednášky, či výstavy k riešeniu praktických problémov, je naďalej aj v rukách samotných ilustrátorov. Malými, ale dôležitými víťazstvami, ako bol napríklad pozitívny mediálny ohlas na PIKTO 12 alebo založenie blogu Kniholub, zaiste zviditeľnili svoju prácu, urobili niečo preto, aby sa o zmysle ilustrátorskej práce a tvorbe kvalitnej knihy vôbec diskutovalo.