Designum 4/2013

online Designum 4/2013


Knižný dizajn a Anasoft litera

Knižný dizajn a Anasoft litera

Katarína Baraníková Projekt Anasoft litera založený na nominovaní finalistov a následnom udelení štandardnej ceny rozširuje od založenia sprievodný literárny festival s autorskými čítaniami a ďalšie pridružené podprojekty. Zámerom je predovšetkým propagácia kníh finalistov, podpora súčasnej domácej literatúry a knižnej produkcie. V súvislosti s propagáciou sa vyvíjala aj širšia spolupráca Anasoft litery s grafickými dizajnérmi a záujem o oblasť knižného dizajnu. Rozhovor o aktivitách Anasoft litera Kataríne Baraníkovej poskytli zakladateľka a organizátorka Katarína Balcarová Kucbelová a spolupracujúca dizajnérka Pavlína Morháčová.