Designum 4/2013

online Designum 4/2013


Ľudský dotyk prenesený displejom tabletu

Ľudský dotyk prenesený displejom tabletu

Pavel Noga

Typo Berlin 2013
Typo Berlin je veľmi úspešná medzinárodná konferencia o grafickom dizajne s dlhoročnou tradíciou. Každý ročník býva tematicky uvedený špeciálnym headline. Za posledné roky sa už tak vystriedali výrazy ako napríklad „space“, „passion“ alebo „shift“. Rovnako to bolo aj tento rok. Prvú prednášku mal Ken Garland – klasik v odbore a navyše autor legendárneho manifestu First Things First.. Manifest vtedy zľahčoval grafický dizajn ako odbor ľudskej činnosti, ktorý produkuje bezvýznamnú komerčnú prácu. Garland navrhoval zdôrazniť hodnotnejšie projekty prispievajúce k ľudskosti. Lenže namiesto zmienky o výročí manifestu a jeho aktuálnosti v súčasnosti sa prítomní dočkali prednášky na tému „dotyk“. Na konci tohtoročného Typo Berlin sa však ukázalo zaradenie prednášky Kena Garlanda opodstatnené. Ani sebacitlivejší povrch elektronického tabletu nám predsa nemôže nahradiť teplo a jemnosť dotyku ľudskej dlane, ani ten najdokonalejší prenos obrazu nám predsa nenahradí reálne stretnutie s inými ľuďmi.