Designum 4/2013

online Designum 4/2013


Moc odievania, odievanie moci

Moc odievania, odievanie moci

Jana Oravcová

Komunistický prevrat roku 1948 v bývalom Československu neobišiel ani oblasť odievania a módy. Móda, akokoľvek dlho ukotvená v ľudskej spoločnosti, ktorú možno na prvý pohľad stotožňovať s efemérnosťou, prchavosťou či prejavom márnivosti, sa stala nástrojom v rukách mnohých mocenských a ideologických vplyvov. Z tohto pohľadu by bolo naivné predpokladať, že oblasť módy zostala po víťaznom februári 1948 mimo dohľadu ideologických vplyvov. Domnievať sa, že móda a odievanie sú nepodstatné fenomény vzdialené politickej moci vládnuceho aparátu, by sa priečilo jednak samotnej povahe módy a jednak ovládaniu a dozorovaniu každodenného života komunistickými štruktúrami. Zámerom príspevku preto nebude pohľad na módu či štýl odievania päťdesiatych rokov 20. storočia. Pozornosť bude primárne sústredená na vizuálne reprezentácie žien, prostredníctvom ktorých pôjde o pokus odhaliť mocenské praktiky ženských dobových časopisov, ktoré sa na pozadí politického establishmentu podieľali na konštruovaní novej socialistickej ženy.