Designum 4/2013

online Designum 4/2013


Rozhovor s Petrom Biľakom o časopise Works That Work

Rozhovor s Petrom Biľakom o časopise Works That Work

Ľubica Pavlovičová Rick Poynor vo svojom hodnotení prvého čísla Works That Work napísal, že Peter Biľak sa prácou na tomto časopise zaradil do skupiny dizajnérov – editorov, medzi ktorých patria napríklad Tibor Kalman s Colors alebo Abbott Miller s 2wice. Na jeho stránkach sa môžeme dočítať o rôznych formách ľudskej kreativity, ktorá nesúvisí iba s prácou profesionálnych dizajnérov. Rozpráva o produktoch a procesoch, ktoré nie sú prvoplánovo spojené s komerčným myslením, ale majú svoj vlastný, niečím výnimočný príbeh. V rozhovore s Ľubicou Pavlovičovou Peter Biľak hovorí: „Ak rozmýšľam o hlavných dôvodoch prečo som tento časopis začal, tak je to kvôli túžbe učiť sa a poznávať naďalej nové veci – nezapadnúť do profesionálnej rutiny. Súčasnosť uprednostňuje expertov, a nie je príliš komplikované sa ním stať. Ak človek robí hocičo viac ako 100 000 hodín, bude expertom. Z prílišnej špecializácie mám mierne obavy, a skúmam ako obohatiť svoju prax o prvky, čo mi dovoľujú rozšíriť vlastné obzory. A presne preto vznikol časopis (...)“.