Designum 4/2013

online Designum 4/2013


Škola moderného videnia

Škola moderného videnia

Zdeno Kolesár Po vydanej monografii o Škole umeleckých remesiel v Bratislave sa tejto vzdelávacej inštitúcii venovala aj výstava pripravená v Múzeu mesta Bratislavy. Autorkou oboch projektov je Iva Mojžišová. Výstava ešte zreteľnejšie než spomínaná monografia ilustrovala komplikovanú východiskovú situáciu pri skúmaní a prezentovaní výsledkov ŠUR. Ako uvádza Iva Mojžišová vo výstavnom katalógu, táto škola po zániku roku 1939 „v nasledujúcich režimoch figurovala ako schola non grata,...celé desaťročia sa o nej mlčalo a z dedičstva, ktoré zanechala, sa múzeá ani galérie nepokúsili nič zachrániť.“ Len s maximálnym nasadením niekoľkých jednotlivcov sa podarilo v rôznych archívoch vypátrať aspoň niekoľko autentických diel vytvorených na ŠUR, ktoré boli popri fotografických reprodukciách reálne prezentované aj na výstave.