Designum 4/2013

online Designum 4/2013


slow/slov*

slow/slov*

Zuzana Šebeková prax, teória a výskum v súčasnom dizajne
Príspevok predstavuje projekt a výstavu slow/slov* (galéria Satelit SCD Bratislava), ktorých cieľom bolo sprostredkovať a priblížiť súčasné trendy dizajnu v širšom kontexte jeho praxe, teórie a výskumu odbornej, ako aj širšej laickej verejnosti. Slow/slov* prostredníctvom vybraných domácich dizajnérskych prác a sprievodných textov prezentuje nastupujúce tendencie súčasného dizajnu, ktoré možno zhrnúť pod pojem tzv. slow-dizajnu (angl. slow = pomalý, spomalenie). Slow-dizajn, ako súbor trendov v dizajne, kladie dôraz najmä na výrobu využívajúcu lokálne materiály, technológie, tradície a skúsenosti (know-how). Ponúka tak jedinečný potenciál práve takým malým ekonomikám krajín ako je Slovensko. Slow-dizajn zároveň prináša do súčasného diskurzu na poli dizajnu a výroby aj nové témy, ako emócia, tradícia a rituál, spomalenie, čas, interakcia, participácia, skúsenosť, sociálna, kultúrna a ekologická zodpovednosť.