Designum 05/2009

online Designum 5/2009


Zdeno Kolesár: Pokúsil som sa načrtnúť obrysy vývoja dizajnu u nás.

Zdeno Kolesár: Pokúsil som sa načrtnúť obrysy vývoja dizajnu u nás.

Jana Oravcová

Slovenské centrum dizajnu vydalo reedíciu publikácie Nové kapitoly z dejín dizajnu v doplnenom a rozšírenom vydaní. Rozhovor s jej autorom Zdenom Kolesárom prináša niekoľko otázok zameraných na tému písania a umelecko-historického bádania v oblasti dizajnu na Slovensku. Rovnako ponúka odpovede autora o zámere a koncepcii publikácie, či potrebe kritického prehodnotenia  konvencií vo výbere relevantných dizajnérskych projektov a ich doterajších interpretácií.