Designum 05/2009

online Designum 5/2009


Klimax!

Klimax!

Palo Bálik

V medzinárodnej súťaži venovanej dizajnu písma "Type Design Competition 2009", ktorú každoročne vyhlasuje organizácia "Type Directors Club", súťažilo 165 najkvalitnejších písiem od písmotvorcov z 26 krajín sveta. V kategórií nadpisových písiem zvíťazilo písmo s príznačným názvom Klimax, vyznačujúce sa extrémnou konštrukciou a delikátnym balansovaním na hranici rozlíšiteľnosti jednotlivých znakov Rozhovor s jeho autorom  slovenským grafickým dizajnérom a tvorcom písma Ondrejom Jóbom.