Designum 05/2009

online Designum 5/2009


Ladislav Csáder, časť 1.

Ladislav Csáder, časť 1.

Ľubomír Longauer

Ladislav Csáder (1909 – 1975) bol v bratislavskom kultúrnom živote prítomný vyše štyri desaťročia, jeho dielo však upadlo takmer až do úplného zabudnutia. Študoval na Umeleckopriemyselnej škole v Budapešti, v Bratislave navštevoval kurzy na Škole umeleckých remesiel. Pracoval aj v reklamno-propagačnej kancelárii Redopa, ktorej konateľom bol Dr. A. Hořejš a ktorej umelecky šéfoval Z. Rossmann. V roku 1936 ho Irena Blühová odporučila Janovi van der Lindenovi, do amsterdamskej reklamnej agentúry Co-op 2, kde sa začal seriózne a na vysokej úrovni venovať aj tvorbe písma.