Designum 05/2009

online Designum 5/2009


Lenka Sršňová: Cesta za hranice...

Lenka Sršňová: Cesta za hranice...

Zuzana Šidlíková

Lenka Sršňová, absolventka odevného dizajnu VŠVU v Bratislave, predstavuje v rozhovore svoje súčasné aktivity a minulé študijné a pracovné stáže.