Designum 05/2009

online Designum 5/2009


Motion grafika a jej prepojenie na vizuálnu komunikáciu

Motion grafika a jej prepojenie na vizuálnu komunikáciu

Andrej Kolenčík

V rámci prepojenia vizuálnej komunikácie a animácie je momentálne najzaužívanejším médiom, resp. formou vyjadrenia, takzvaný Motion Design (alebo motion grafika). Ide o prepojenie statickej grafiky (logotypy, texty) a jej následné rozanimovanie do finálnej podoby. Výdatne sa využíva v televízii a filme, najčastejšie ako titulkové sekvencie filmov, packshoty, spoty a znelky televíznych upútavok, intrá relácií, alebo aj ako rozanimované logo daného kanála.