Designum 05/2009

online Designum 5/2009


Príbeh dvoch kolies alebo Zo života starých bicyklov

Príbeh dvoch kolies alebo Zo života starých bicyklov

Ľubica Pavlovičová

Článok o výstave venovanej histórii bicyklov V SNM – Múzeu kultúry Chorvátov na Slovensku v Devínskej Novej Vsi. Rôzne exponáty súvisiace s týmto dopravným prostriedkom, okrem niekoľkých zapožičaných z Múzea dopravy, pochádzali zo zbierky Petra Pavča, autora výstavy. Medzi unikátne exponáty výstavy patril napríklad drevený bicykel Matúša Povalu z Pucova na Orave, ktorý si ho vyrobil začiatkom 20. rokov 20. storočia.