Designum 05/2009

online Designum 5/2009


RE: (Recyklovať, Reparovať, Rešpektovať)

RE: (Recyklovať, Reparovať, Rešpektovať)

Zuzana Duchová

Rozhovor RE: vznikol formou RE: (odpoveď v emailoch) a predstavuje malý útržok toho, čo sa dalo vidieť na výstave Recyklovať, Reparovať, Rešpektovať. Podujatie spojené s prednáškami a projekciami zorganizovalo SDC vo svojom výstavnom a informačnom bode Satelit v Bratislave v dňoch 9. 9. až 11. 10. 2009. V texte sa vyjadruje päť autoriek (Dana Tomečková, Michala Lipková, Ľubica Kollárová, Illah van Oijen a Nina Marčeková), ktorých tvorba prezentovaná na tejto výstave sa týkala hlavne odpadu a šperku.