Designum 05/2009

online Designum 5/2009


V Haagu

V Haagu

Palo Bálik

Písmarstvo má v Holandsku veľmi dlhú tradíciu, o čom svedčia zástupy študentov z celého sveta so záujmom o štúdium na Kráľovskej akadémii umenia v Haagu. Rozhovor s čerstvými absolventmi VŠVU v Bratislave Jánom Filípkom  a Ondrejom Jóbom, ktorí  tu absolvovali magisterský kurz  Type and Media.